Ábyrgð og þjónusta

Með öllum nýjum Honda bifreiðum fylgir 5 ára ábyrgð og þjónustuskoðanir í 3 ár.*

Honda bifreiðar eru framleiddar eftir ströngustu kröfum um vandaðan frágang og efnisval og eru í afar háum gæðaflokki.

Mikilvægt er að halda bifreiðinni í góðu ástandi og þess vegna hefur framleiðandi sett fram fyrirmæli um kerfisbundið þjónustueftirlit.

Áríðandi er að farið sé eftir þeim fyrirmælum og ábendingum sem þar eru gefin og að þjónustan sé framkvæmd af aðilum sem ráða yfir tæknilegum upplýsingum, sérverkfærum, sérþjálfuðum bifvélavirkjum til að sinna þessari þjónustu og Honda bilanagreini sem tryggir að nauðsynlegar hugbúnaðaruppfærslur séu framkvæmdar.

Við hvetjum þig eindregið til að nýta þér þessa þjónustu. Það eykur öryggi þitt á ferðalögum og verðmæti bifreiðarinnar þegar hún eldist.

5 ára ábyrgð og innifalin þjónustuskoðun fyrstu 3 árin.

Með öllum nýjum Honda bifreiðum fylgir 5 ára ábyrgð og þjónustuskoðanir fyrstu 3 árin.

*Innifalin þjónustuskoðun miðast við 10.000 km ekna á ári í þrjú ár. Nái bifreiðin 30.000 km innan þriggja ára fellur innifalin þjónustuskoðun niður eftir það.

Með ábyrgðaryfirlýsingu þessari er verið að tryggja betri rétt kaupanda. Askja ber sem seljandi bifreiðarinnar ábyrgð á þeim göllum sem kunna að vera á henni við afhendingu í samræmi við ákvæði laga um lausafjárkaup og eftir atvikum laga um neytendakaup. Til að tryggja enn betur hagsmuni viðskiptavina sinna lýsir Askja, fyrir hönd Honda, því yfir að tilteknir hlutar bifreiðarinnar séu í lagi og haldi fullri virkni í allt að fimm ár.

Ábyrgðaryfirlýsing þessi er háð ákveðnum skilyrðum, s.s. að reglubundnu þjónustueftirliti sé sinnt samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Nánari útlistun á skilyrðunum er að finna hér fyrir neðan.

Honda selur ekki eingöngu bifreiðar sem líta vel út í sýningarsal, heldur vill Honda að þú njótir bifreiðarinnar á komandi árum.

Skilgreiningar

 • Ábyrgðin nær til Honda bifreiðarinnar þinnar að því gefnu að hún hafi upphaflega verið keypt af viðurkenndum söluaðila Honda og skráð á Íslandi. Ekki er víst að ábyrgð framleiðanda sé í gildi hafi Honda bifreiðin þín ekki verið keypt innan opinbers dreifingarkerfis Honda á evrópska efnahagssvæðinu, EES.

  Við gætum þurft að fá staðfestingu á kaupunum innan dreifingarkerfsins áður en við getum staðið við ábyrgðina. Bifreiðar sem eru framleiddar fyrir markaði utan EES eru ekki í ábyrgð framleiðanda í landi innan EES.

 • Til að uppfylla ábyrgðarskilmálana þarf að fara með Honda bifreiðina þína í reglubundið þjónustueftirlit samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.

  Þjónustuskoðun er innifalin fyrstu þrjú árin og miðast við 10.000 km ekna á ári í þrjú ár, alls þrjár skoðanir. Nái bifreiðin 30.000 km innan þriggja ára fellur innifalin þjónustuskoðun niður eftir það. Eigandi ber kostnað af þjónustueftirliti eftir 30.000 km.

 • Farðu með Honda bifreiðina þína ásamt þjónustu-handbók bílsins til viðurkennds þjónustuaðila Honda. Allir viðurkenndir þjónustuaðilar Honda geta annast viðgerðir sem falla undir ábyrgð, en við mælum með því að þú leitir til þess aðila sem þú keyptir bifreiðina af, ef nokkur kostur er – það hjálpar til ef þeir þekkja til þín og Honda bifreiðarinnar þinnar.

  Við ráðleggjum þér að gera þetta með reglubundnum hætti:

  • Athuga magn olíu
  • Athuga magn bremsuvökva
  • Athuga magn kælivökva
  • Athuga magn rúðuvökva
  • Athuga ljós
  • Athuga loftþrýsting í hjólbörðum og ástand þeirra.

  Allar þessar upplýsingar og ýmis ráð er einnig að finna í eigandahandbók þinni.

  Hér er yfirlit yfir þá þætti sem ábyrgðin nær til.

  Til að uppfylla ábyrgðarskilmálana þarf að sinna þjónustueftirliti samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.

 • Ekki er víst að ábyrgðin sé í gildi ef Honda bifreiðin þín var ekki upphaflega nýskráð af viðurkenndum söluaðila Honda á Íslandi.

  Ábyrgðin gildir eingöngu fyrir ökutæki með evrópskri gerðarviðurkenningu.

  Honda ábyrgist að nýja bifreiðin þín búi yfir gallalausum efnisþáttum og framleiðslu – skilmálarnir eru tilgreindir á næstu síðum. Viðurkenndur þjónustuaðili Honda annast allar viðgerðir og notar eingöngu nýja eða endurframleidda varahluti til að leysa öll þau vandamál sem upp kunna að koma og falla undir ábyrgðina, þér að kostnaðarlausu. Allir varahlutir sem notaðir eru til viðgerða sem falla undir ábyrgðina eru eingöngu í ábyrgð út upprunalegan ábyrgðartíma bifreiðarinnar.

 • 12V rafgeymir: 24 mánuðir

  Endurnýjun á kælivökva fyrir loftkælingu: 24 mánuðir

  Jafnvægisstilling á hjólum og hjólastilling: 1 mánuður eða

  1.500 km - hvort sem fyrr kemur

  Sprungur í rúðum: 3 mánuðir eða 1.500 km - hvort sem

  fyrr kemur

  Hljómtæki og leiðsögukerfi

  Upprunalegu hljómtækin og leiðsögukerfin eru í ábyrgð í 36

  mánuði eða 100.000 km frá fyrsta skráningardegi, hvort sem

  fyrr kemur.

  Lakk

  Lakk á yfirbyggingu er í ábyrgð í 36 mánuði óháð akstri

  frá fyrsta skráningardegi, hvort sem fyrr kemur. Á næstu síðu er að finna sérstakar undantekningar frá þessu

 • Skemmdir af völdum utanaðkomandi þátta

  Dæmi um þetta gæti verið:

  • Slæm meðferð, eins og t.d.
  • Ef ökumaður ekur yfir götukanta
  • Bifreiðin er ofhlaðin
  • Iðkaður er hraðakstur
  • Bifreiðinni misbeitt
  • Óviðeigandi notkun eins og akstur í vatni/sjó og hraðakstur/utanvega akstur
  • Atburðir eins og árekstur, eldsvoði, þjófnaður, óeirðir o.s.frv.
  • Breytingar, lagfæringar, átt við hluti, o.s.frv.
  • Skemmdir eða yfirborðsryð frá umhverfisþáttum eins og súru regni, ofanfalli eða efnum sem dreifast með vindi, (eiturefni, fugladrit, trjákvoða o.s.frv.) salti, hættulegum vegum, hagli, vindi, stormi, eldingum, flóðum, öðrum náttúruhamförum, notkunar slípiefna eða sterkra hreinsiefna við þrif á bílnum.
  • Yfirborðsryð út frá steinkasti, rispum á lakki eða öðrum utanaðkomandi skemmdum
  • Skemmdir af völdum ófullnægjandi viðhalds, notkunar óupprunalegra varahluta, varahluta af lægri gæðum, röngu eldsneyti eða smurolíu

  Ef eðlilegu viðhaldi er ekki sinnt eins og lýst er í eigandahandbókinni

  Rangt viðhald eða notkun eldsneytis, olíu eða smurolíu af öðrum gerðum en mælt er með í eigandahandbókinni

  Bifreiðar sem notaðar eru við tilteknar akstursaðstæður kunna að þurfa meira viðhald:

  • Akstur í miklu ryki eða lofti mettuðu mikilli sjávarseltu
  • Akstur á mjög ósléttum vegum/torfæru
  • Akstur á mjög stuttum vegalengdum í miklum kulda
  • Langvarandi lausagang hreyfils án þess að bifreiðinni sé ekið
  • Akstur með dráttaræki eða mikinn hlassþunga
  • Akstur leigubifreiða með/án farþega